Следвайте ни в социалните мрежи:
TLL Media | Инженеринг ревю | SEE INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог| Енерджи ревю | Енерджи Инфо БГ | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
Measurement-Bulgaria.com Yokogawa Bulgaria Subscription
 
Measurement-Bulgaria.com
IndustryInfo.BG
Electronics-Bulgaria.comЕЛЕКТРОНИКА Automation-Bulgaria.comАВТОМАТИЗАЦИЯ Measurement-Bulgaria.comИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА Electrical-Bulgaria.comЕЛЕКТРОАПАРАТУРА Lighting-Bulgaria.comОСВЕТЛЕНИЕ HVAC-Bulgaria.comОВК Water-Bulgaria.comВиК Machinebuilding-Bulgaria.comМАШИНОСТРОЕНЕ PowerIndustry-Bulgaria.comЕНЕРГЕТИКА Renewables-Bulgaria.comВЕИ Ecology-Bulgaria.comЕКОЛОГИЯ

НОВИНИ

24.04.2014   |   ЕнергоСервиз представя решения на Mirion Technologies на Булконтрола 2014
16.04.2014   |   БИМ избира доставчик на еталонно оборудване
11.04.2014   |   ИАОС откри търг за поддръжка на система за мониторинг на авиационен шум
11.04.2014   |   Chopin Technologies спечели наградата за иновации на изложението Europain 2014
11.04.2014   |   Иновативни измервателни решения за осветлението бяха представени на Light+Building 2014
10.04.2014   |   ZEISS представя новата система Primotech на Булконтрола 2014
07.04.2014   |   WIKA представи универсални процесни трансмитери за налягане
Astel
Bulcontrola 2013

Експертно - ВОДЕЩИ ТЕМИ

С подкрепата на Badger Meter успяхме да затвърдим пазарните си позиции в странатаС подкрепата на Badger Meter успяхме да затвърдим пазарните си позиции в страната

инж. Добри Делчев, управител на фирма Делчев и Син – ДИД
повече
Подходът към клиентите ни отличава от конкуренциятаПодходът към клиентите ни отличава от конкуренцията

Евгени Митрев и Зоя Найденова, управители и съдружници в ТРОКУТТЕСТ България, представят историята, структурата и дейността на Trokuttest Group, специализирана в контрола без резрушаване, качествения контрол и механичните изпитвания
повече
виж всички

Статии - ВОДЕЩИ ТЕМИ

14.03.2014   |   Магнитно-прахов метод за безразрушаващ контрол

Характерните дефекти, откривани чрез магнитно-праховия метод, са пукнатини, всмукнатини, порестост, несплавявания, различни включвания и други често срещани дефекти при изработка, обработка или възникнали в процеса на експлоатация
повече
Измерване на твърдост на метали и сплави

Числената стойност на твърдостта се установява опитно на базата на различни методи, от които най-известни са методите на Рокуел (Rockwell), Викерс (Vickers) и Бринел (Brinell)
повече
10.01.2014   |   Капилярен метод за безразрушителен контрол

Тази течност, наричана още пенетрант, е с ниско повърхностно напрежение и има свойството да се разтича по повърхнината, с която влиза в взаимодействие
повече
Ултразвуков безразрушителен контрол

Ултразвуковите методи за безразрушаващ контрол намират основно приложение при изследване на заварени съединения, изделия от различни метали, метални конструкции и елементи от тях, както и при други материали
повече
виж всички
 

Преглед на пазара

Търси
IntertechRohde Schwarz

Лаборатории за калибриране на манометри и разходомери с актуална акредитация

Лаборатория за калибриране на средства за измерване при Калибра - България
Лабораторията извършва калибриране на разходомери за вода и дизелово гориво; разходомери, монтирани на стендове за проверка на водомери; везни с неавтоматично действие І, II, III и ІІІІ клас; везни с автоматично действие; лентови , бункерни, пълнещи везни - в това число бетонови възли и асфалтосмесители; теглилки клас М и нестандартни тежести; съдове измервателни за обем, спектрофотометри.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 11.12.2003. Настоящата й акредитация е валидна до 31.08.2012 г.
За контакти: Христо Тилев, гр. София, бул. Ген. Тотлебен № 34; е-mail:kalibra@mail.bg; тел.
02/9523102; факс: 02/9516296.Лаборатория за калибриране Калабси при Калабси ООД
Лабораторията извършва калибриране на манометри и вакуумметри с еластичен чувствителен елемент; микрометри с плоски работни повърхнини; твърдомери по метода на Роквел, скали А, В и С (стационарни и преносими); ролетки измерителни стоманени; измерителни метални линии; инструменти измерителни с линеен нониус (шублери едностранни и двустранни); машини (съоръжения, устройства и апарати) за изпитване на материали и продукти на опън/натиск; силомери (динамометри) с общо предназначение; машини за изпитване на материалите на огъване с удар (чук на Шарпи); динамометрични ключове (торсионни с показващо устройство за въртящия момент, с настройване на фиксирани стойности на момента); сравнителни блокове за твърдост по метода на Роквел, скали А, В и С – второ ниво.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 26.04.2004. Настоящата й акредитация е валидна до 30.04.2012г.
За контакти: Пламен Събев, гр. София, ул. Неофит Бозвели № 7; е-mail: kalabsi@abv.bg; тел: 02/979 08 37; 0887 433 697; факс: 02/979 08 37.Лаборатория за калибриране на средства за измерване при Микросист ЕООД
Лабораторията извършва калибриране на измерватели (вакуумметри, манометри, трансмитери) и калибратори на налягане; преобразуватели с вход постоянно напрежение, постоянен ток и съпротивление за температура, относителна влажност, рн и налягане; вторични преобразуватели с вход постоянно напрежение, постоянен ток, съпротивление и променливо напрежение и променлив ток, при промишлена честота и с изход постоянно напрежение и постоянен ток; калибратори на постоянно напрежение, постоянен ток и съпротивление за симулиране на неелектрични величини; калибратори за постоянно напрежение. калибратори за променливо напрежение, при промишлена честота; волтметри за постоянно напрежение. волтметри за променливо напрежение, при промишлена честота; kалибратори за постоянен ток. kалибратори за променлив ток, при честота от 45 Hz до 65 Hz; амперметри за постоянен ток. амперметри за променлив ток при промишлена честота; едностойностни резистори и многостойностни (магазинни) резистори; омметри; термометри цифрови; влагомери за относителна влажност; термометри (аналогови и течностни); електрични преобразуватели на температура; резисторни преобразуватели на температура.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 03.12.2009. Настоящата й акредитация е валидна до 31.12.2013г.
За контакти: Венета Софкарова, гр. Пловдив, ул. Мургаш № 4; е-mail: info@microsyst.net;
тел: 032/642 519; факс: 032/640 446.Лаборатория за калибриране на средства за измерване при Комеко АД
Лабораторията извършва калибриране на манометри, вакуумметри, преобразуватели и преси на налягане; термометри – течностни, цифрови, аналогови, инфрачервени и дейталогери.преобразуватели на температура- резисторни, електрични, трансмитери. термостати (температурни калибратори); вторични преобразуватели и калибратори на температура с вход и/или изход унифициран ел. сигнал; влагомери, преобразуватели и генератори (хигростати) на влажност; вторични преобразуватели и калибратори на влажност с вход и/или изход унифициран ел. сигнал; вторични преобразуватели и калибратори с вход и/или изход постоянно електрично напрежение DC V, променливо електрично напрежение AC V, постоянен електричен ток DC А, променлив електричен ток AC А и електрично съпротивление R; цифрови и аналогови мултиметри, волтметри, амперметри и ом метри; едностойностни и многостойност-ни мерки за ел. съпротивление (магазинни резистори); генератори на честота и честотомери.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 14.01.2005. Настоящата й акредитация е валидна до 31.03.2013г.
За контакти: Йордан Кичуков, гр. Пловдив, ул. Славянска № 88; е-mail: lab@comeco.org;
тел: 032/646 526; факс: 032/646717.Лаборатория за калибриране при Денев-Д ООД
Лабораторията извършва калибриране на разходомери за вода и водомери; разходомери за течности, различни от вода; средства за измерване и задаване на вакуум и налягане; хоризонтални и вертикални резервоари; мерки за обем; термометри; шублери, микрометри, мерки за дължина /щрихови, краищни/; мерки за обем на течности.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 01.08.2003. Настоящата й акредитация е валидна до 31.03.2016г.
За контакти: Данаил Денев, гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Шишман" 27, тел: 042/600230; факс: 042/600231.Централна лаборатория за измервателна техника при Институт по отбрана - МО
Лабораторията извършва калибриране на цифрови манометри и електронни преобразуватели за налягане; комбинирани уреди, измерващи постоянен ток, амперметри за постоянен ток – аналогови и цифрови; комбинирани уреди измерващи променлив ток, амперметри за променлив ток-аналогови и цифрови; многостойностни мерки за постоянен ток, калибратори, източници на постоянен ток; многостойностни мерки за променлив ток /калибратори/, източници на променлив ток; комбинирани уреди, измерващи постоянно напрежение, волтметри за постоянно напрежение – аналогови и цифрови; комбинирани уреди измерващи променливо напрежение, волтметри за променливо напрежение – аналогови и цифрови; многостойностни мерки за постоянно напрежение (калибратори), източници на постоянно напрежение; многостойностни мерки за променливо напрежение (калибратори) източници на променливо напрежение; цифрови r,l,c измерители; измерители на електрическо съпротивление за постоянен ток – аналогови и цифрови; резистори за постоянен ток; електронно-цифрови честотомери; калибратори на осцилоскопи; генератори високо стабилни; синтезатори на честота; умножители на честота; генератори на честота; цифрови мултимери при измерване на честота; eлектронно-лъчеви осцилоскопи с честотна лента до 100 mhz; плоско паралелни краищни мерки за дължина; микрометри; шублери; средства за измерване на вакуум с еластичен чувствителен елемент; цифрови вакуумметри и електронни преобразуватели за вакуум; средства за измерване на налягане с еластичен чувствителен елемент.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 16.02.2004. Настоящата й акредитация е валидна до 31.03.2013г.
За контакти: Татяна Събчева, гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, е-mail: clit_mo@abv.bg; тел: 02/ 9221 393;02/ 9221 377; факс: 02/ 9221 393.Лаборатория „Мерки и теглилки” към СИ-ТЕСТИНГ ООД
Лабораторията извършва калибриране на средства за измерване в следните видове измервания: маса –  везни, теглилки, дозатори за насипни материали /асфалтови смесители и бетонови възли/ и др.;дължини – плоскопаралелни краищни мерки, еталони за дебелина, шублери, микрометри, ролетки, щрихови мерки, сита за пресевен анализ, измерителни микроскопи и др.; ъгли – ъгломери, квадранти, нивелири и др.; електрически величини – мултимери, амперклещи, волтметри, омметри, амперметри и др.; температура и влага – термометри, термо двойки, вторични уреди, влагомери и др.; сила и въртящ момент – силоизмерителни уреди и съоръжения, динамометрични ключове и отверки и др.; твърдост – еталони за твърдост и твърдомери за метали и неметали; време (по смисъла на метрологията, а не на метеорологията) – секундомери; обем и разход на флуиди – обемни съдове и мерници до 50 литра, цилиндри, колби, пикнометри и други, разходомери за вода /водомери/; измерване на налягане – манометри и вакумметри.
Акредитацията на лабораторията е от Националната Акредитираща служба на Република Словакия (SNAS), който е орган за акредитация страна по Многостранното споразумение на ЕА (MLA) и на ILAC (ILAC-MRA) в областта калибриране.Списъкът няма претенциите да бъде изчерпателен. Ако вие сте представител на акредитирана лаборатория за калибриране, в чийто обхват са включени манометри и разходомери, моля свържете се с нас: p.nakova@tllmedia.bg; Editors@IndustryInfo.BG.


Източник: nab-bas.bg; si-testing.com   Област: Преглед на пазара  
« назад

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ТЕХНИКА
на специализирания портал Measurement-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Trokuttest

Обществени поръчки/Търгове - ВОДЕЩИ ТЕМИ

КРС търси доставчик на система за измерване на покритието и качеството на мобилни наземни мрежи20.03.2014   |   КРС търси доставчик на система за измерване на покритието и качеството на мобилни наземни мрежи

Комисията за регулиране на съобщенията откри обществена поръчка с предмет "Доставка на специализирана система за измерване на покритие и качество на услугата на мобилни наземни мрежи"
повече
ВиК Пазарджик откри обществена поръчка за доставка на водомери14.02.2014   |   ВиК Пазарджик откри обществена поръчка за доставка на водомери

Необходими са едноструйни, многоструйни, бутални, волтманови и комбинирани водомери с клас на точност "В". Прогнозната стойност на поръчката е 120 000 лв.
повече
БАН избира доставчик на оборудване за фотометрични измервания14.02.2014   |   БАН избира доставчик на оборудване за фотометрични измервания

Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 561 155 лв. Срокът за получаване на искания за документи или за достъп до документи е 9.03.2014 г.
повече
виж всички

Технологии - ВОДЕЩИ ТЕМИ

WIKA обяви нов модел миниатюрни съпротивителни термометри28.03.2014   |   WIKA обяви нов модел миниатюрни съпротивителни термометри

Устройствата се отличават с изключително компактен дизайн и висока устойчивост на вибрации, което ги прави подходящи за редица индустриални приложения. Сред тях са машиностроенето, конструкцията на съоръжения и плавателни съдове
повече
Schneider Electric представи нов модел температурен регулатор28.03.2014   |   Schneider Electric представи нов модел температурен регулатор

Новото устройство е с компактни размери и интелигентен 3-цветен дисплей, който може да променя цвета си спрямо зададената и измерената стойност
повече
Приходите от интелигентни термостати ще се увеличат многократно през следващите години13.03.2014   |   Приходите от интелигентни термостати ще се увеличат многократно през следващите години

Агенцията за маркетингови проучвания прогнозира, че приходите от интелигентни термостати ще нараснат от 86 милиона щатски долара през 2013 г. до близо 1,4 милиарда през 2020 г.
повече
Siemens представи нов компактен кориолисов разходомер07.03.2014   |   Siemens представи нов компактен кориолисов разходомер

Разходомерът използва цифровата технология Mini Flow Link (MFL), която предлага бързо опресняване на сигнала от 10 мс и предава данни не само за дебит, но и за маса, обем, плътност и температура на средата
повече
Xenemetrix представи нов модел спектрометър за ХВП индустрията07.03.2014   |   Xenemetrix представи нов модел спектрометър за ХВП индустрията

С помощта на спектрометър може да си извършва количествен анализ на какао на прах, меласа от захарно цвекло, какаова паста, какаова маса и др., както и изпитвания за точност и хомогенност
повече
виж всички

Търсене на фирми в Измервателна техника

Търсене на фирми-доставчици на продукти и услуги за измервателна техника

Въведи име на фирма

Календар на събитията

Календар на събитията в област ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА

МартАприл 2014 г.Май
ПнВтСрЧтПтСбНд
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
 
Siemens

Продуктови оферти - ВОДЕЩИ ТЕМИ

Монитор за превозни средства FastTrack-Vehicle™Монитор за превозни средства FastTrack-Vehicle™

Мониторът е с модулен дизайн, позволяващ лесно транспортиране и сглобяване на място, без необходимост от използване на кранове или повдигащи устройства
 
фирма ЕНЕРГОСЕРВИЗфирма ЕНЕРГОСЕРВИЗ
 
 
Цифров осцилоскоп R&S RTEЦифров осцилоскоп R&S RTE

Новият цифров осцилоскоп R&S RTE на Rohde & Schwarz гарантира бързо управление на всички контролно-измервателни дейности
 
фирма ROHDE & SCHWARZфирма ROHDE & SCHWARZ
 
 
QE PRO – най-висок клас миниатюрни спектрометри на Ocean OpticsQE PRO – най-висок клас миниатюрни спектрометри на Ocean Optics

Спектрален обхват 185-1160 nm, резолюция 00,7-20 nm в зависимост от избраната конфигурация; възможност за използване на различни слитове 5-200 µм; отношение сигнал/шум 1000:1, размери–181х110х47 mm, тегло–1,15 kg
 
фирма АСТЕЛфирма АСТЕЛ
 
 
Термовизионна камера TESTO 870Термовизионна камера TESTO 870

Новата термовизионна камера testo 870 е създадена специално за нуждите на специалистите по отоплителни инсталации, строителни предприемачи, сервизни инженери и специалисти по сградно управление
 
фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТфирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ
 
 
MAGNUS HD – единствената увеличителна система в света с директен цифров изход Full HD изображение на екран, увеличение до 100x!MAGNUS HD – единствената увеличителна система в света с директен цифров изход Full HD изображение на екран, увеличение до 100x!

Освен това, с MAGNUS HD ZAP сте в състояние да увеличите до 50 пъти и покажете живи изображения при 60 кадъра в секунда, което ви дава уникално качество на изображението и изключителен шанс да се видят малките детайли напълно ясно
 
фирма ТРОКУТТЕСТфирма ТРОКУТТЕСТ
 
 
Сензорeн модул SMC40Сензорeн модул SMC40

Модулът се използва за връзка с измервателни системи с интерфейс EnDat 2.2, като едновременно биха могли да се свържат две измервателни системи
 
фирма SIEMENSфирма SIEMENS
 
 
Automation-Bulgaria.com
Automation-Bulgaria.com IndustryInfo.BG НачалоЗа насРекламаУчастие в порталаУсловия за ползванеАрхивКонтакти Automation-Bulgaria.com
Automation-Bulgaria.com  

ЕЛЕКТРОНИКА | Electronics-Bulgaria.com    АВТОМАТИЗАЦИЯ | Automation-Bulgaria.com    ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА | Measurement-Bulgaria.com

ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА | Electrical-Bulgaria.com    ОСВЕТЛЕНИЕ | Lighting-Bulgaria.com    ОВК | HVAC-Bulgaria.com
   
ВиК | Water-Bulgaria.com    МАШИНОСТРОЕНЕ | MachineBuilding-Bulgaria.com    ЕНЕРГЕТИКА | PowerIndustry-Bulgaria.com   

ВЕИ | Renewables-Bulgaria.com    ЕКОЛОГИЯ | Ecology-Bulgaria.com

Automation-Bulgaria.com
Automation-Bulgaria.com Copyright © 2014         Българският портал за измервателна техника - начало Automation-Bulgaria.com
Уеб дизайн от WebDesignBG