Следвайте ни в социалните мрежи:
TLL Media | Инженеринг ревю | SEE INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог| Енерджи ревю | Енерджи Инфо БГ | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
Measurement-Bulgaria.com Neurotech Subscription
 
Measurement-Bulgaria.com
IndustryInfo.BG
Electronics-Bulgaria.comЕЛЕКТРОНИКА Automation-Bulgaria.comАВТОМАТИЗАЦИЯ Measurement-Bulgaria.comИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА Electrical-Bulgaria.comЕЛЕКТРОАПАРАТУРА Lighting-Bulgaria.comОСВЕТЛЕНИЕ HVAC-Bulgaria.comОВК Water-Bulgaria.comВиК Machinebuilding-Bulgaria.comМАШИНОСТРОЕНЕ PowerIndustry-Bulgaria.comЕНЕРГЕТИКА Renewables-Bulgaria.comВЕИ Ecology-Bulgaria.comЕКОЛОГИЯ

НОВИНИ

29.08.2014   |   Магнитните нивомери са с най-голям пазарен дял
29.08.2014   |   АЯР избира фирма за анализ на радиоактивните изхвърляния от АЕЦ Козлодуй
29.08.2014   |   Софийска вода откри търг за обслужване на газанализатори
29.08.2014   |   Столична община избира доставчик на мобилно устройство за следене на състоянието на улиците
Astel

Технологии - ВОДЕЩИ ТЕМИ

Консорциум разработи нов метод за безразрушителен контрол на заварени съединения	01.08.2014   |   Консорциум разработи нов метод за безразрушителен контрол на заварени съединения

Новоразработената X-Scan е система за автоматична проверка, която инспектира заварките с помощта на лазерни, ултразвукови и електромагнитни методи
повече
виж всички

Статии - ВОДЕЩИ ТЕМИ

Вихровотоков безразрушаващ контрол

При този метод се анализират резултатите от взаимодействието на приложеното външно електромагнитно поле с електромагнитното поле на вихровите токове, създадени в изследвания обект от същото това външно поле
повече
Измерване разхода на газИзмерване разхода на газ

Традиционните решения изостават по отношение на новите технологиите, а често използването им е свързано и с по-високи изисквания по отношение на поддръжката
повече
Магнитно-прахов метод за безразрушаващ контрол

Характерните дефекти, откривани чрез магнитно-праховия метод, са пукнатини, всмукнатини, порестост, несплавявания, различни включвания и други често срещани дефекти при изработка, обработка или възникнали в процеса на експлоатация
повече
Измерване на твърдост на метали и сплави

Числената стойност на твърдостта се установява опитно на базата на различни методи, от които най-известни са методите на Рокуел (Rockwell), Викерс (Vickers) и Бринел (Brinell)
повече
виж всички

Експертно - ВОДЕЩИ ТЕМИ

С подкрепата на Badger Meter успяхме да затвърдим пазарните си позиции в странатаС подкрепата на Badger Meter успяхме да затвърдим пазарните си позиции в страната

инж. Добри Делчев, управител на фирма Делчев и Син – ДИД
повече
Подходът към клиентите ни отличава от конкуренциятаПодходът към клиентите ни отличава от конкуренцията

Евгени Митрев и Зоя Найденова, управители и съдружници в ТРОКУТТЕСТ България, представят историята, структурата и дейността на Trokuttest Group, специализирана в контрола без разрушаване, качествения контрол и механичните изпитвания
повече
виж всички
 

Преглед на пазара

Търси
Intertech

Лаборатории за калибриране на манометри и разходомери с актуална акредитация

Лаборатория за калибриране на средства за измерване при Калибра - България
Лабораторията извършва калибриране на разходомери за вода и дизелово гориво; разходомери, монтирани на стендове за проверка на водомери; везни с неавтоматично действие І, II, III и ІІІІ клас; везни с автоматично действие; лентови , бункерни, пълнещи везни - в това число бетонови възли и асфалтосмесители; теглилки клас М и нестандартни тежести; съдове измервателни за обем, спектрофотометри.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 11.12.2003. Настоящата й акредитация е валидна до 31.08.2012 г.
За контакти: Христо Тилев, гр. София, бул. Ген. Тотлебен № 34; е-mail:kalibra@mail.bg; тел.
02/9523102; факс: 02/9516296.Лаборатория за калибриране Калабси при Калабси ООД
Лабораторията извършва калибриране на манометри и вакуумметри с еластичен чувствителен елемент; микрометри с плоски работни повърхнини; твърдомери по метода на Роквел, скали А, В и С (стационарни и преносими); ролетки измерителни стоманени; измерителни метални линии; инструменти измерителни с линеен нониус (шублери едностранни и двустранни); машини (съоръжения, устройства и апарати) за изпитване на материали и продукти на опън/натиск; силомери (динамометри) с общо предназначение; машини за изпитване на материалите на огъване с удар (чук на Шарпи); динамометрични ключове (торсионни с показващо устройство за въртящия момент, с настройване на фиксирани стойности на момента); сравнителни блокове за твърдост по метода на Роквел, скали А, В и С – второ ниво.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 26.04.2004. Настоящата й акредитация е валидна до 30.04.2012г.
За контакти: Пламен Събев, гр. София, ул. Неофит Бозвели № 7; е-mail: kalabsi@abv.bg; тел: 02/979 08 37; 0887 433 697; факс: 02/979 08 37.Лаборатория за калибриране на средства за измерване при Микросист ЕООД
Лабораторията извършва калибриране на измерватели (вакуумметри, манометри, трансмитери) и калибратори на налягане; преобразуватели с вход постоянно напрежение, постоянен ток и съпротивление за температура, относителна влажност, рн и налягане; вторични преобразуватели с вход постоянно напрежение, постоянен ток, съпротивление и променливо напрежение и променлив ток, при промишлена честота и с изход постоянно напрежение и постоянен ток; калибратори на постоянно напрежение, постоянен ток и съпротивление за симулиране на неелектрични величини; калибратори за постоянно напрежение. калибратори за променливо напрежение, при промишлена честота; волтметри за постоянно напрежение. волтметри за променливо напрежение, при промишлена честота; kалибратори за постоянен ток. kалибратори за променлив ток, при честота от 45 Hz до 65 Hz; амперметри за постоянен ток. амперметри за променлив ток при промишлена честота; едностойностни резистори и многостойностни (магазинни) резистори; омметри; термометри цифрови; влагомери за относителна влажност; термометри (аналогови и течностни); електрични преобразуватели на температура; резисторни преобразуватели на температура.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 03.12.2009. Настоящата й акредитация е валидна до 31.12.2013г.
За контакти: Венета Софкарова, гр. Пловдив, ул. Мургаш № 4; е-mail: info@microsyst.net;
тел: 032/642 519; факс: 032/640 446.Лаборатория за калибриране на средства за измерване при Комеко АД
Лабораторията извършва калибриране на манометри, вакуумметри, преобразуватели и преси на налягане; термометри – течностни, цифрови, аналогови, инфрачервени и дейталогери.преобразуватели на температура- резисторни, електрични, трансмитери. термостати (температурни калибратори); вторични преобразуватели и калибратори на температура с вход и/или изход унифициран ел. сигнал; влагомери, преобразуватели и генератори (хигростати) на влажност; вторични преобразуватели и калибратори на влажност с вход и/или изход унифициран ел. сигнал; вторични преобразуватели и калибратори с вход и/или изход постоянно електрично напрежение DC V, променливо електрично напрежение AC V, постоянен електричен ток DC А, променлив електричен ток AC А и електрично съпротивление R; цифрови и аналогови мултиметри, волтметри, амперметри и ом метри; едностойностни и многостойност-ни мерки за ел. съпротивление (магазинни резистори); генератори на честота и честотомери.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 14.01.2005. Настоящата й акредитация е валидна до 31.03.2013г.
За контакти: Йордан Кичуков, гр. Пловдив, ул. Славянска № 88; е-mail: lab@comeco.org;
тел: 032/646 526; факс: 032/646717.Лаборатория за калибриране при Денев-Д ООД
Лабораторията извършва калибриране на разходомери за вода и водомери; разходомери за течности, различни от вода; средства за измерване и задаване на вакуум и налягане; хоризонтални и вертикални резервоари; мерки за обем; термометри; шублери, микрометри, мерки за дължина /щрихови, краищни/; мерки за обем на течности.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 01.08.2003. Настоящата й акредитация е валидна до 31.03.2016г.
За контакти: Данаил Денев, гр. Стара Загора, ул. "Цар Иван Шишман" 27, тел: 042/600230; факс: 042/600231.Централна лаборатория за измервателна техника при Институт по отбрана - МО
Лабораторията извършва калибриране на цифрови манометри и електронни преобразуватели за налягане; комбинирани уреди, измерващи постоянен ток, амперметри за постоянен ток – аналогови и цифрови; комбинирани уреди измерващи променлив ток, амперметри за променлив ток-аналогови и цифрови; многостойностни мерки за постоянен ток, калибратори, източници на постоянен ток; многостойностни мерки за променлив ток /калибратори/, източници на променлив ток; комбинирани уреди, измерващи постоянно напрежение, волтметри за постоянно напрежение – аналогови и цифрови; комбинирани уреди измерващи променливо напрежение, волтметри за променливо напрежение – аналогови и цифрови; многостойностни мерки за постоянно напрежение (калибратори), източници на постоянно напрежение; многостойностни мерки за променливо напрежение (калибратори) източници на променливо напрежение; цифрови r,l,c измерители; измерители на електрическо съпротивление за постоянен ток – аналогови и цифрови; резистори за постоянен ток; електронно-цифрови честотомери; калибратори на осцилоскопи; генератори високо стабилни; синтезатори на честота; умножители на честота; генератори на честота; цифрови мултимери при измерване на честота; eлектронно-лъчеви осцилоскопи с честотна лента до 100 mhz; плоско паралелни краищни мерки за дължина; микрометри; шублери; средства за измерване на вакуум с еластичен чувствителен елемент; цифрови вакуумметри и електронни преобразуватели за вакуум; средства за измерване на налягане с еластичен чувствителен елемент.
Лабораторията е акредитирана за първи път на 16.02.2004. Настоящата й акредитация е валидна до 31.03.2013г.
За контакти: Татяна Събчева, гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, е-mail: clit_mo@abv.bg; тел: 02/ 9221 393;02/ 9221 377; факс: 02/ 9221 393.Лаборатория „Мерки и теглилки” към СИ-ТЕСТИНГ ООД
Лабораторията извършва калибриране на средства за измерване в следните видове измервания: маса –  везни, теглилки, дозатори за насипни материали /асфалтови смесители и бетонови възли/ и др.;дължини – плоскопаралелни краищни мерки, еталони за дебелина, шублери, микрометри, ролетки, щрихови мерки, сита за пресевен анализ, измерителни микроскопи и др.; ъгли – ъгломери, квадранти, нивелири и др.; електрически величини – мултимери, амперклещи, волтметри, омметри, амперметри и др.; температура и влага – термометри, термо двойки, вторични уреди, влагомери и др.; сила и въртящ момент – силоизмерителни уреди и съоръжения, динамометрични ключове и отверки и др.; твърдост – еталони за твърдост и твърдомери за метали и неметали; време (по смисъла на метрологията, а не на метеорологията) – секундомери; обем и разход на флуиди – обемни съдове и мерници до 50 литра, цилиндри, колби, пикнометри и други, разходомери за вода /водомери/; измерване на налягане – манометри и вакумметри.
Акредитацията на лабораторията е от Националната Акредитираща служба на Република Словакия (SNAS), който е орган за акредитация страна по Многостранното споразумение на ЕА (MLA) и на ILAC (ILAC-MRA) в областта калибриране.Списъкът няма претенциите да бъде изчерпателен. Ако вие сте представител на акредитирана лаборатория за калибриране, в чийто обхват са включени манометри и разходомери, моля свържете се с нас: p.nakova@tllmedia.bg; Editors@IndustryInfo.BG.


Източник: nab-bas.bg; si-testing.com   Област: Преглед на пазара  
« назад

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ ИЗМЕРВАТЕЛНАТА ТЕХНИКА
на специализирания портал Measurement-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


Trokuttest

Обществени поръчки/Търгове - ВОДЕЩИ ТЕМИ

Асарел-Медет търси доставчик на апарат за измерване на кинематичен вискозитет за ГСМ лаборатория08.08.2014   |   Асарел-Медет търси доставчик на апарат за измерване на кинематичен вискозитет за ГСМ лаборатория

Устройството трябва да отговаря на стандарт ASTM D445/ D446,ISO 3104/3105 – 0,3 и 5,000 mm2 (cSt); да има възможност за директно отчитане резултатите на дисплея; да е подходящ за измерване на прозрачни и тъмни течности; да има възможност за програмиране и др.
повече
АЕЦ Козлодуй търси доставчик на еталон за проверка на динамометрични ключове08.08.2014   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на еталон за проверка на динамометрични ключове

За нуждите на дружеството трябва да бъдат доставени 2 бр. електронни преобразуватели на въртящ момент, един отчитащ блок с вграден софтуер за измерване и обработка на данни и едно устройство за създаване на въртящ момент
повече
виж всички

Календар на събитията

Календар на събитията в област ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА

ЮлиАвгуст 2014 г.Септември
ПнВтСрЧтПтСбНд
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
 
Siemens

Продуктови оферти - ВОДЕЩИ ТЕМИ

Ултракомпактни трифазни електромери Acuvim 72Ултракомпактни трифазни електромери Acuvim 72

С RS485 комуникация, както и множество възможности за I/O, серията Acuvim72 предлага едни от най-компактните, но мощни измервателни продукти на пазара
 
фирма NEUROTEXфирма NEUROTEX
 
 
Настолен рентгено-флуоресцентен спектрометър на XenemetrixНастолен рентгено-флуоресцентен спектрометър на Xenemetrix

Genius IF е снабден с напълно интегрирана компютърна система, SDD с висока резолюция, мощна рентгенова тръба с контролиран размер на петното, проектиран за проби с различни размери, вторични мишени и филтри за бързо измерване
 
фирма АСТЕЛфирма АСТЕЛ
 
 
Дигитален терморегулатор за нагряващи плочиДигитален терморегулатор за нагряващи плочи

Всички отличителни черти на дигиталния терморегулатор, които допринасят за неговия успех са включени и в новата версия: точност до ±1 °C, лесни за управление от оператора бутони за настройка и отчитане на температурата
 
фирма ПРОФИЛфирма ПРОФИЛ
 
 
Компактни ултразвукови сензори от Leuze ElectronicКомпактни ултразвукови сензори от Leuze Electronic

Сензорите на Leuze се характеризират с висока степен за защита – от прах и вода (IP67 сертификат), имат автоматична заключваща функция на teach-бутона (служи за предпазване от погрешна употреба)
 
фирма АТИКСфирма АТИКС
 
 
Монитор за превозни средства FastTrack-Vehicle™Монитор за превозни средства FastTrack-Vehicle™

Мониторът е с модулен дизайн, позволяващ лесно транспортиране и сглобяване на място, без необходимост от използване на кранове или повдигащи устройства
 
фирма ЕНЕРГОСЕРВИЗфирма ЕНЕРГОСЕРВИЗ
 
 
Automation-Bulgaria.com
Automation-Bulgaria.com IndustryInfo.BG НачалоЗа насРекламаУчастие в порталаУсловия за ползванеАрхивКонтакти Automation-Bulgaria.com
Automation-Bulgaria.com  

ЕЛЕКТРОНИКА | Electronics-Bulgaria.com    АВТОМАТИЗАЦИЯ | Automation-Bulgaria.com    ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА | Measurement-Bulgaria.com

ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА | Electrical-Bulgaria.com    ОСВЕТЛЕНИЕ | Lighting-Bulgaria.com    ОВК | HVAC-Bulgaria.com
   
ВиК | Water-Bulgaria.com    МАШИНОСТРОЕНЕ | MachineBuilding-Bulgaria.com    ЕНЕРГЕТИКА | PowerIndustry-Bulgaria.com   

ВЕИ | Renewables-Bulgaria.com    ЕКОЛОГИЯ | Ecology-Bulgaria.com

Automation-Bulgaria.com
Automation-Bulgaria.com Copyright © 2014         Българският портал за измервателна техника - начало Automation-Bulgaria.com
Уеб дизайн от WebDesignBG