Следвайте ни в социалните мрежи:
TLL Media | Инженеринг ревю | SEE INDUSTRIAL Market | Български Технически Каталог| Енерджи ревю | Енерджи Инфо БГ | ТД ИНСТАЛАЦИИ | Екология & Инфраструктура
Measurement-Bulgaria.com TLL Media Subscription
 
Measurement-Bulgaria.com
IndustryInfo.BG
Electronics-Bulgaria.comЕЛЕКТРОНИКА Automation-Bulgaria.comАВТОМАТИЗАЦИЯ Electrical-Bulgaria.comЕЛЕКТРОАПАРАТУРА Lighting-Bulgaria.comОСВЕТЛЕНИЕ HVAC-Bulgaria.comОВК Water-Bulgaria.comВиК Machinebuilding-Bulgaria.comМАШИНОСТРОЕНЕ PowerIndustry-Bulgaria.comЕНЕРГЕТИКА

НОВИНИ

26.08.2020   |   Предстои 11-ата сесия на Националния иновационен фонд
14.06.2019   |   ТУ-Габрово с търг за доставка на лабораторна и измервателна апаратура
06.06.2019   |   19-о издание на изложението за безразрушителен контрол NDT Russia
 

Експертно

Търси
TLL Media abo

За или против задължителната подмяна на всички уреди за дялово разпределение с прибори за дистанционно отчитане

Сп. ТД Инсталации инициира дискусия сред най-големите фирми за топлинно счетоводство в България във връзка с актуалната тема за задължителната подмяна на всички уреди за дялово разпределение с такива за дистанционно отчитане.
Поводът за дискусията бе писмо от наш читател излагащо доводи срещу това, което публикуваме в следващите редове:

Аргументи срещу задължителната подмяна на всички уреди за дялово разпределение с прибори за дистанционно отчитане
1. Преминаването към безжични уреди би затруднило достъпа на специалистите от фирмите за топлинно счетоводство до имотите. При сегашната система потребителите са силно мотивирани да осигуряват достъп, предвид начисляване не по действителните показания на уредите.
2. Възможността за манипулации е по-голяма, например откачен радиатор с все още монтиран разпределител на него. При дистанционния отчет ще липсва визуалният контрол върху уредите и пломбите.
3. Възможността за кражби на топлинна енергия остава, предвид аргументите от точка 1 и точка 2.
4. Компрометиране на настоящата система за топлинно счетоводство и топлоразпределение при евентуално увеличаване на кражбите след въвеждане на новата система.
5. Необходимост всички уреди в сградата да бъдат с дистанционно отчитане (вкл. водомери), което на практика е трудно осъществимо, поради по-високата цена на придобиване на  тези прибори, както и допълнителни инсталационни разходи.
6. Стойността за замяна на уред с дистанционно отчитане заедно с водомер за топла (и студена) вода от същата система е много по-голяма.
7. Уредите за дялово разпределение и водомери се отчитат и от ВиК операторите. Системите за дистанционен отчет са различни и ВиК няма софтуера за отчет, при което посещенията в дома от инкасатори на ВиК остава.
8. Предписанията за периодична проверка на уредите трябва да се дават лично срещу подпис, при което посещенията в дома от инкасатор остава. Особено водомерите преминават на проверка постоянно през годината и задължение на фирмите за дялово разпределение (ФДР) е да дават предписания.
9. При разпределение на топлинна енергия с индивидуални топломери (в по-новите сгради) потребителите трябва да ги подменят с дистанционен отчет, като тази инвестиция е още по-голяма.
10. Би се нарушило правото на потребителя да избере начина на отчет, като уредите без дистанционен отчет също са одобрени за използване в Република България, каквато е масовата практика в момента.
11. Неяснота по повод гражданите, които вече са сменили своите топлинни разпределители и водомери в рамките на  последните няколко (1 до 4) години. Няма статистика какъв тип са използвали за ръчен или дистанционен отчет. Според нас, преобладаващите количества са с ръчен отчет.


Коментари от водещи български топлинни счетоводители по темата

Изборът на дистанционен отчет има безспорни предимства, но той не бива да бъде налаган принудително
Милена Василева, представител на Бруната

1. Преминаването към безжични уреди би затруднило достъпа на специалистите от фирмите за топлинно счетоводство до имотите. При сегашната система потребителите са силно мотивирани да осигуряват достъп, предвид начисляване не по действителните показания на уредите.
По закон към момента е задължително влизането в имота на абоната от топлинния счетоводител веднъж годишно, независимо от начина на отчитане. При ежемесечно дистанционно отчитане това контролно посещение не е обвързано с конкретен период от годината и е в интерес на Етажната собственост.
Забележка: До момента всички електронни уреди Бруната се отчитат с преносим компютър на място, като по този начин се записват не само данни за потреблението, а също данни за възможни повреди и манипулции над уреда.

2. Възможността за манипулации е по-голяма, например откачен радиатор с все още монтиран разпределител на него. При дистанционния отчет ще липсва визуалният контрол върху уредите и пломбите.
Визуалният контрол върху уредите и пломбите на радиаторните кранове е необходим, за да се елиминират евентуални злоупотреби от страна на абонатите. Точно затова ние считаме, че задължителното влизане в дома на всеки абонат веднъж годишно е необходима мярка.

3. Възможността за кражби на топлинна енергия остава, предвид аргументите от точка 1 и точка 2.
Отговорите на предишните две твърдения важат и тук.

4. Компрометиране на настоящата система за топлинно счетоводство и топлоразпределение при евентуално увеличаване на кражбите след въвеждане на новата система.
Системата за дистанционно отчитане на уредите за дялово разпределение не е масово разпространена, но в същото време не е нова за България. У нас Бруната обслужва сгради с дистанционен отчет от 2004 г. и нашата практика не показва нарастване на кражбите на топлинна енергия. Въпреки това, при евентуално масово въвеждане на дистанционното отчитане, годишните посещения на място от топлинния счетоводител са необходими, за да бъде осъществен допълнителен контрол.

5. Необходимост всички уреди в сградата да бъдат с дистанционно отчитане (вкл. водомери), което на практика е трудно осъществимо, поради по-високата цена на придобиване на тези прибори, както и допълнителни инсталационни разходи.
Системата за дистанционен отчет на уредите за дялово разпределение работи максимално добре, когато всички уреди – и водомери и разпределители (или топломери) са с дистанционното отчитане. В много от сградите обаче част от абонатите са подменили водомерите си с нови, но без радиомодул, а повторната инвестиция в нови водомери е свързана с нови разходи. Към настоящия момент съществуват варианти на отчитане, при които се комбинира дистанционно отчитане на разпределителите с отчитане “на база” нa водомерите, но това изисква годишно „изравняване” за топлата вода.

6. Стойността за замяна на уред с дистанционно отчитане заедно с водомер за топла (и студена) вода от същата система е много по-голяма.
Разликата в цената на електронните разпределители Бруната със и без дистанционно отчитане е малка, но когато се налага закупуване на нов водомер разходите за уреди нарастват.
Водомерите за дистанционно отчитане, които се предлагат от Бруната са с отделен click-on радиомодул. Той може да се закупи и монтира допълнително, когато абонатите преминат към дистанционен отчет на водомерите.

7. Уредите за дялово разпределение и водомери се отчитат и от ВиК операторите. Системите за дистанционен отчет са различни и ВиК няма софтуера за отчет, при което посещенията в дома от инкасатори на ВиК остава.
ВиК дружеството отчита само водомерите, докато топлинният счетоводител отчита водомерите за топла вода и уредите за дялово разпределение.
За да се избегне дублиране при отчитането на водомерите, е необходимо извършването на дистанционно отчитане на водомерите само от една фирма. Това може да бъде осъществено при съответното договаряне между фирмите.

8. Предписанията за периодична проверка на уредите трябва да се дават лично срещу подпис, при което посещенията в дома от инкасатор остават. Особено водомерите преминават на проверка постоянно през годината и задължение на фирмите за дялово разпределение (ФДР) е да дават предписания.
Съгласно законовата уредба, издаването на предписание за проверка е част от задълженията на ФДР. По закон посещението в дома на абоната веднъж годишно е задължително и издаването на предписание се извършва на място срещу подпис на клиента. Метрологичната проверка на водомерите е задължителна веднъж на 5 години.

9. При разпределение на топлинна енергия с индивидуални топломери (в по-новите сгради) потребителите трябва да ги подменят с дистанционен отчет, като тази инвестиция е още по-голяма.
Апартаментните топломери могат да бъдат монтирани в жилището на абоната или извън него. Във втория случай ежемесечното им отчитане може да извършва и без система за дистанционен отчет, тъй като достъпът до уредите не е обвързан с посещение в дома. В първия случай обаче е най-добре ежемесечното отчитане да се извършва дистанционно.
Повечето от топломерите, предлагани от Бруната могат да бъдат отчитани дистанционно като към тях се добави допълнителен радиомодул, без да се налага закупуване на нов уред. Фирмата осигурява и сервизно обслужване.
Някои от абонатите в България притежават топломери, за които липсва сервизно обслужване, липсва  възможност за дистанционно отчитане, а животът на уредите е от порядъка на 7-8 години. При тези абонати за преминаване към дистанционно отчитане е наложително закупуването на нови уреди.

10. Би се нарушило правото на потребителя да избере начина на отчет, като уредите без дистанционен отчет също са одобрени за използване в Република България, каквато е масовата практика в момента.
Изборът на начина на отчитане е право на потребителя и той не бива да бъде ограничаван. В България са одобрени за ползване и разпространени различни типове уреди, много от които са без възможност за дистанционен отчет. Тези уреди работят коректно и не е редно да принуждаваме собствениците им да закуват нови, още повече, че това е свързано с непредвидени разходи.
В допълнение можем да посочим факта, че в Дания, която е и родина на топлинното счетоводство, съществуват уреди от 1917 г., които са в употреба и в днешно време.

11. Неяснота по повод гражданите, които вече са сменили своите топлинни разпределители и водомери в рамките на последните няколко (1 до 4) години. Няма статистика какъв тип са използвали за ръчен или дистанционен отчет. Според нас, преобладаващите количества са с ръчен отчет.
Нашите данни показват, че по-голямата част от новите абонати на фирмата, които са били принудени да сменят уредите си и са преминала към Бруната от други фирми, са избрали нови уреди с отчитане на място и възможност за активиране на дистанционен отчет след време.
Що се отнася до дългогодишните  абонати на Бруната, болшинството от тях избират смяна на батериите на уредите и отчитане на място, пред възможността да инвестират в нови уреди с дистанционен отчет.
Нашите наблюдения сочат, че много от абонатите са сменили водомерите си . Най-често в рамките на една Етажна собственост те са различни по вид и марка, като повечето от водомерите са с отчитане на място.

В заключение, дистанционното ежемесечно отчитане на уредите за дялово разпределение е съвременна услуга, която осигурява реални ежемесечни сметки за топлинна енергия, топла и студена вода. Този тип отчитане е сравнително нов за България и е редно да бъде прилаган при условия, които да осигурят максимална коректност за клиента. Изборът на дистанционен отчет има безспорни предимства за много от абонатите, но той не бива да бъде налаган принудително.

Последната година интересът към новите радиоуреди за дялово разпределение е нараснал лавинообразно

Ася Ангелова, управител на иста България и председател на Асоциацията на фирмите за дялово разпределение

Към момента не е налице фактическа промяна на Закона за енергетиката, с която да се задължават клиентите на услугата дялово разпределение да поставят уреди с радиоотчет. Всяка подмяна на уреди с дялово разпределение от клиенти на иста България и избора на иновативните редиоуреди е плод на желанието на нашите клиенти да бъдат по-ефективни в избора си, по-иновативни по отношение на технологиите, които използват и по-сигурни за точността на сметките и контрола на разходите, като зад всичко това стои повишения комфорт.
Всички нови клиенти на дружеството за дялово разпределение иста България през последната година са предпочели да поставят уреди за дялово разпределение с дистанционен отчет.
През вече отминаващия отоплителен сезон и през зимата на т. г. се очаква масовата вълна на подмяна на уредите за дялово разпределение поради изтичане живота на батериите им. Именно затова експертите на иста България съветват потребителите да използват този момент за закупуване на новите високотехнологични радиоуреди, които на практика са на същите цени като тези уреди, които иста България предлагаше преди 9-10 години. „Технологиите напреднаха, така че за същите пари клиентите получават уреди от най-нова генерация”, казва Ася Ангелова, управител на иста България и председател на Асоциацията на фирмите за дялово разпределение.
Последната година интересът на клиентите към новите радиоуреди за дялово разпределение е нараснал лавинообразно, сочат и запитванията в офисите на дружеството. „Това не е странно. Първо, българинът винаги е имал афинитет към новите технологии. И второ – при подмяната на уредите наистина е по-ефективно да купиш високо технологичните разпределители, които ти дават редица предимства и ти повишават комфорта”, коментира Ангелова.
По отношение на въпроса за ограничаването на кражбите и опасенията, че радиоотчитането ще засили възможността за злоупотреби, иста България заявява, че новите технологии на уредите за дялово разпределение с дистанционен отчет намаляват риска от кражба на енергия. При монтиране на радиаторите в жилището радиоразпределителите се програмират в мрежа. Така при всяко преместване на радиатора, откачване на уреда или друг опит за влияние върху уреда се нарушава мрежата и радиоразпределителят отчита код за грешка, което спомага за установяване на злодеянието.
Що се касае до условието всички уреди в сградата – и топломери, и водомери, да бъдат с дистанционен отчет, отново не става въпрос за задължение, а за препоръка с цел ефективност и комфорт. Ако само уредите за дялово разпределение са с дистанционен отчет и клиентът желае ежемесечна сметка, то ще се наложи топлинният счетоводител да влиза всеки месец за отчет на водомерите, което ще наруши уюта на потребителите и до голяма степен ще обезсмисли монтирането на радиоуреди за дялово разпределение. При монтиране на радиоводомери показанията за консумацията се предават по служебен път от дружеството за дялово разпределение в съответния ВиК оператор. Така притеснението, че няма съвместимост на софтуера за отчет между двете компании и т. н. е неоснователно.

Радиоуредите са добра инвестиция, но не трябва да са задължителни
Боряна Колева, изпълнителен директор на Нелбо

Основна философия на Небло е грижата за клиента. През изминалите 10 години сме предоставяли качествени услуги и избор на абонатите. Избор по отношение на това каква услуга да използват, кога да бъдат отчитани, как да получават сметките си и дори избора да сменят фирмата за дялово разпределение без да се налага да закупуват нови уреди.
В тази връзка мнението на експертите на Нелбо е, че потребителите трябва да продължат да имат избор какъв уред за дялово разпределение да закупят/вземат под наем на изплащане. На пазара в момента се предлагат уреди за визуален отчет и по-модерното поколение уреди – с радио отчет.
Топлинните разпределители с радио отчет имат предимството за снемане на данни от тях без влизане в дома на клиента. Отчетникът на фирмата за дялово разпределение получава данните от всички монтирани в сградата уреди, използвайки специален софтуер. Това обаче е постижимо само при положение, че всички абонати в сградата са монтирали не само топлинни разпределители, но и водомери с радио модул. Само тогава те могат да получат сметки без да се съобразяват с датите за отчет, както досега.
Отчитането на данните от радиоуредите не е по-малко сигурно от това на уредите с визуален отчет. Схващането, че данни, които се получават по радио вълни могат да бъат изкривени или неверни е невярно. Според експертите на Нелбо обаче, също толкова невярно е и твърдението, че монтирането на радио уреди в сградата би довело до намаляване на кражбите на топлоенергия. Защото практиката у нас показва, че липсата на контрол не поражда самоконтрол в рамките на етажната собственост. Напротив, лошите практики се увеличават в такива случаи. За съжаление този проблем не би могъл да бъде преборен нито с нов и модерен уред, нито с нормативни промени. Това е проблем на обществото ни и за решаването му е необходима стабилна гражданска позиция.
Монтирането на радио уреди позволява изготвянето на ежемесечни сметки за парно – вярно. Както е вярно и че всички абонати на Нелбо в Пловдив, Плевен, Бургас, Варна и Сливен вече 10 години получават месечни сметки с монтирани уреди за визуален отчет. Т. е. изготвянето на месечни сметки е възможно и с уреди за визуален отчет и с модерните радиоуреди. Необходимо е само да бъде избрана услугата месечно отчитане, която се заплаща допълнително без значение от избрания от потребителя уред.
Ако трябва да обобщим, уредите с визуален отчет и радиоуредите все още се съревновават по отношение на предимствата и недостатъците, които могат да предложат на потребителите. Отчитането на едните или другите като по-добри е субективно и би било вярно в частни случаи, съобразени с конкретни изисквания и потребности на клиента. С цел задоволяване на търсенето на по-голяма част от потребителите е необходимо на пазара да има избор. Както за уреди за дялово разпределение, фирми, които да ги обслужват, топлофикации, които да предоставят услугата топло, така и за това дали да ползваш тази услуга или не.

Приборите с дистанционен отчет подобряват услугата, но не са панацея за решаване на основните проблеми
инж. Красимир Христов, управител на Термо Комплект

Кои са предимствата на приборите с дистанционен отчет?
• Възможността за отчет на цялата сграда към последната дата на месеца и на тази база точно разпределение на консумираната енергия.
За да се извърши този отчет задължително условие е да са обхванати всички консуматори с мерене чрез прибори с дистанционен отчет (разпределители, топломери и водомери на 100%).
• Не се влиза в имота при извършване на отчета. Тук е необходимо да се направи уточнение, че поне един път годишно е необходимо да се направи оглед на монтираните разпределители върху отоплителните тела и водомери и топломери, тъй като е възможна манипулация, чрез сваляне на отоплителното тяло заедно с уреда или водомера без това да се регистрира от дистанционния отчет.
• Невъзможност за манипулация. Това твърдение е неточно. Прибора ще сигнализира при сваляне от отоплителното тяло или повреда на модула, но не и ако се свали цялото тяло и остане в помещението.

Кои са недостатъците на приборите с дистанционен отчет?
• Необходимо е 100% обхващане на меренето с такива прибори.
• По–високата стойност на тези прибори и най-вече задължителната подмяна на водомерите поне за топлата вода и тези за студена вода за да се използват за подаване на информация и към водоснабдителното дружество.
• Възможността за “кражби” остава.
• Ежемесечният отчет ще завиши разходите за обслужване поради увеличение на персонала и оттам ще оскъпи услугата “дялово разпределение” към крайния клиент.
Различават ли се електронните разпределители с дистанционен отчет от обикновенните? Отговорът е не. Това са същите прибори, отговарящи на същите изисквания на стандарта и се различават по това, че имат възможноста да излъчват протокол с данните от показанията в определено време.
Възможно ли е с обикновенните прибори да се постигне ежемесечен отчет и разпределение месечно на енергията (чрез отчет от фирмата, самотчет от абонатите или подаване на данни по електронен път). Да, но задължително остава ежегодната проверка на състоянието на приборите и необходимоста от изравнителна сметка.
Трябва да се посочи, че в момента се използва твърде слабо предложеният от Топлофикация  разсрочен начин на плащане, който позволява годишно плащане на равни вноски и след изравнителната сметка да се уточни точния размер на задължението на клиента. Така всеки ще може да си планира бюджета си. 
Изхождайки от тези сравнения, може да се достигне до извода, че приборите с дистанционен отчет подобряват услугата, но не са панацея за решаване на основните проблеми, които са цена на енергията, “кражби” на енергия, точност на измерване. Нека всяка сграда, респективно гражданите, направят своя избор, но се премине на ежемесечно отчитане или на разсрочено годишно плащане на енергията.

Месечният дистанционен отчет елиминира начисляване по прогнозни стойности и недействителни показания на уредите
Милена Стоянова, управител на Техем Сървисис

1. Преминаването към безжични уреди би затруднило достъпа на специалистите от фирмите за топлинно счетоводство до имотите. При сегашната система потребителите са силно мотивирани да осигуряват достъп, предвид начисляване не по действителните показания на уредите.
Дистанционното отчитане на уредите за отопление и вода в създадено в полза на клиента и в защита на неговите права на труд и почивка. От друга страна ненамесата в личното пространство задължава – изисква висока отговорност и самоконтрол от страна на клиентите. Месечният дистанционен отчет гарантира прецизни данни, което елиминира начисляване по прогнозни стойности и недействителни показания на уредите. Само месечният отчет на дистанционните уреди гарантира прозрачна и вярна сметка.

2. Възможността за манипулации е по-голяма, например откачен радиатор с все още монтиран разпределител на него. При дистанционния отчет ще липсва визуалният контрол върху уредите и пломбите.
Дистанционните уреди имат вградена защита и при манипулация от страна на клиента подават сигнал за грешка. Вторият защитен механизъм е задължително поставяне на пломби на вторите спирателни кранове. Третата защита е еднократна безплатна проверка на уредите през отоплителния сезон. Още една пречка пред некоректните съседи е да има един, оторизиран от Етажната собственост представител, който да държи ключа от абонатната станция, за да няма непрекъснато източване и допълване на абонатната станция.

3. Възможността за кражби на топлинна енергия остава, предвид аргументите от точка 1 и точка 2.
Важат аргументите на отговорите по точка 1 и точка 2.

4. Компрометиране на настоящата система за топлинно счетоводство и топлоразпределение при евентуално увеличаване на кражбите след въвеждане на новата система.
Дистанционната система на отопление съчетана с дистанционни уреди за отопление и топла вода, заедно с месечен отчет гарантират справедливо и вярно дялово разпределение. Компрометирането на дяловото разпределение може да бъде в резултат на неправилно функционираща отоплителна система в сградата, която се дължи на изключването или демонтирането на отоплителни тела по отделните апартаменти. Само инкриминирането на кражбата на топлинна енергия може да предостави възможности за контрол върху недобросъвестни клиенти. Със или без дистанционни уреди, недобросъвестните съседи имат възможност за нерегламентирано ползване, т. е. не уредите са предпоставка, а поведението на съседите ни.

5. Необходимост всички уреди в сградата да бъдат с дистанционно отчитане (вкл. водомери), което на практика е трудно осъществимо, поради по-високата цена на придобиване на тези прибори, както и допълнителни инсталационни разходи.
За правилно функционираща радиосистема наистина се изисква всички уреди в сградата (разпределители и водомери за топла вода) да се отчитат дистанционно, за да бъде максимално точна и вярна месечната сметка за отопление и топла вода. В момента Техем предлага радиоразпределители на цената на визуални или с други думи няма ценова разлика в уредите, както и няма допълнителни инсталационни разходи. Цената на един радиоразпределител е 33 лв. и включва ДДС, демонтаж на стар уред, монтаж на нов уред, програмиране и пломбиране. Цената е валидна при преоборудване на цяла сграда и е в сила до 30 ноември т. г. Техем препоръчва смяна на водомерите за топла вода, която може да стане и поетапно, за да не утежни семейните бюджети.

6. Стойността за замяна на уред с дистанционно отчитане заедно с водомер за топла (и студена) вода от същата система е много по-голяма.
Техем предлага и безлихвено разсрочено плащане за 10 месеца, за всички клиенти, решили да се възползват от този начин на плащане за дистанционните си уреди – разпределители и водомери.

7. Уредите за дялово разпределение и водомери се отчитат и от ВиК операторите. Системите за дистанционен отчет са различни и ВиК няма софтуера за отчет, при което посещенията в дома от инкасатори на ВиК остава.
Само топлите водомери са от значение за разпределението на топлинната енергия, затова Техем препоръчва само тяхната подмяна. Разбира се, при желание и възможност, клиентът може да подмени и студените си водомери с такива с радиоотчет, като Техем отчита всички радиоуреди след края на отоплителния сезон и има задължение да предостави показанията на студените водомери на доставчика на вода. При останалите 3 посещения от инкасатор на ВиК клиентът може да предостави самоотчет, отчет по интернет или да осигури достъп. За сгради, в които всички радиоводомери за топла и студена вода са подменени с радиоводомери, този въпрос не стои – ние предоставяме безплатно за клиента показанията на Софийска вода.

8. Предписанията за периодична проверка на уредите трябва да се дават лично срещу подпис, при което посещенията в дома от инкасатор остава. Особено водомерите преминават на проверка постоянно през годината и задължение на фирмите за дялово разпределение (ФДР) е да дават предписания.
В базата на Техем има подробна информация за датата на монтаж, последваща периодична проверка и гаранционен срок. При изтичане на някой от сроковете, Техем уведомява писмено клиентите си.

9. При разпределение на топлинна енергия с индивидуални топломери (в по-новите сгради) потребителите трябва да ги подменят с дистанционен отчет, като тази инвестиция е още по-голяма.
Индивидуалните топломери също подлежат на метрологична проверка на всеки 5 години. При повреда на топломер клиентът може да го подмени с такъв с дистанционно отчитане. Цената на топломер с визуален или радиоотчет е една и съща.

10. Би се нарушило правото на потребителя да избере начина на отчет, като уредите без дистанционен отчет също са одобрени за използване в Република България, каквато е масовата практика в момента.
Правото на потребителя не се нарушава – той има избор относно начина на отчитане. Всеки индивидуален клиент може да избере дистанционно или визуално да се отчитат уредите в неговия имот. Техем като професионалист в своята област е направил всичко възможно клиентът да бъде консултиран правилно, така че да избере модерна и отговаряща на неговите потребности система на отчитане. Всички финансови пречки пред взимането на решение са премахнати, остава само решението дали да бъдат модерни и да влязат заедно с Техем в ХХІ век.

11. Неяснота по повод гражданите, които вече са сменили своите топлинни разпределители и водомери в рамките на  последните няколко (1 до 4) години. Няма статистика какъв тип са използвали за ръчен или дистанционен отчет. Според нас, преобладаващите количества са с ръчен отчет.
Всички клиенти на Техем, закупили своите уреди за дялово разпределение през последните 2-3 години, могат да бъдат спокойни. Техните уреди ще изискват само активиране на радиофункцията, за да могат от визуални да станат дистанционни.

Нека всяка сграда да решава какви уреди за дялово разпределение да монтира
инж. Иван Добрев, управител на Топлоконтрол

Смятаме, че задължителната подмяна на обикновените уреди за дялово разпределение с нови с дистанционно отчитане е неуместна (нереална) за България в момента, защото:
• цената на уредите с дистанционен отчет е два пъти по-висока
• необходимо е да се подменят всички топлоразпределители (топломери) и водомери за топла вода
• възможността за кражби на топлинна енергия ще се увеличи, поради неосигуряване на достъп за отчет до имотите
• при ежемесечен отчет се увеличава  цената на услугата „дялово разпределение”
Предлагаме всяка сграда (етажна собственост) да решава какви уреди за дялово разпределение да монтира и дали иска ежемесечен отчет.

инж. Огнян Димитров, управител на МХ Елвеко, Консорциум Сименс и Елвеко - България
Поддържам напълно становището във връзка с използването на уредите с дистанционно отчитане.


Източник: ТД Инсталации   Област: Експертно  

Етикети:   Красимир Христов   Термокомплект   дистанционен отчет   електронни разпределители  
« назад

 
IndustryInfo.BG НачалоЗа насРекламаУчастие в порталаПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИКонтакти
 

ЕЛЕКТРОНИКА | Electronics-Bulgaria.com    АВТОМАТИЗАЦИЯ | Automation-Bulgaria.com 
   

ЕЛЕКТРОАПАРАТУРА | Electrical-Bulgaria.com    ОСВЕТЛЕНИЕ | Lighting-Bulgaria.com    ОВК | HVAC-Bulgaria.com
    
ВиК | Water-Bulgaria.com    МАШИНОСТРОЕНЕ | MachineBuilding-Bulgaria.com    ЕНЕРГЕТИКА | PowerIndustry-Bulgaria.com   

ЕКОЛОГИЯ | Ecology-Bulgaria.com

Copyright © 2020        

Политика за поверителност и защита на личните данни  |  Условия за ползване  |  Политика за бисквитките

WebDesignBG